TARİHÇE

S.S.Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi 25.01.1952 tarihinde dönemin Ilgın Belediye Başkanı Halit Özalp’ın önderliğinde toplanan çiftçiler tarafından kurulmuş olup ilk yönetim kurulu Halit Özalp, Nevzat İspir, Mehmet Ünat, İbrahim Pektaş ve Muhittin Devrez isimli Ilgın’ın hatırı sayılır simalarından oluşmuştur. Kuruluş tarihinden itibaren sürekli büyüyerek merkez Ilgın olmak üzere çevre ilçelerdeki toplam 11 adet satış  mağazası, bir adet süt alım merkezi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir.
1972   yılında  Pancar  Kooperatiflerinin  üst  birliği  olarak  Pancar  Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) kurulmuş ve Kooperatifimiz aynı yıl itibarı ile Birliğe ortak olmuştur.  Pankobirlik  kuruluşundan  bu  güne  kadar  pancar taban  fiyatının tespit edilmesinde etkin bir görev yürütmekte, Kooperatifimizi her türlü Kimyevi Gübre, Zirai ilaç, Tarımsal Alet ve Makine, hayvan yemi vb. tüm ihtiyaçlarının uygun fiyat ve ödeme şartlarında temin etmektedir.
Kooperatif ortaklarımızın ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla ortaklarımızla sözleşmeli mısır, tahıl, patates ve bakliyat ekimi yaptırılmaktadır.
Kooperatifimiz 2000 yılından itibaren sürdüre geldiği sertifikalı hububat tohumculuğunu 2007 yılında günlük kapasitesi 50 ton olan tohum eleme makinesini faaliyete geçirerek daha modern tesisleriyle devam etmektedir. Ortaklarımız ile yapılan “Tohumluk Hububat Üretim Sözleşmeleri” ile temin ettiğimiz ve bölgemize uygun cins ve kalitedeki buğday ve arpalar tesislerimizde elenerek yaklaşık 2000 ton sertifikalı tohum üretilmektedir. Üretilen bu sertifikalı tohumlar ortaklarımıza uygun fiyatlarla satılarak tohumluk ihtiyaçları giderilmektedir.
S.S.Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi ortaklarının gelirini arttırmak için pancar ve hububatın yanında alternatif ürün yetiştiriciliği öneminin bilinciyle, on yıllık süreçte ortaklarımız bilinçlendirilerek endüstriyel patates yetiştirmeyi ön plana almıştır. Şirketlerle işbirliği yaparak ortaklarına sözleşmeli patates ekimi yaptırıp ortaklarının gelir bilgi seviyesini arttırmış ve misyonunu tamamlamıştır.
Kooperatifimiz tarımın yanında hayvancılığın da öneminin bilincinde olarak süt hayvancılığı yapan ortaklarımızın elde ettiği sütü piyasa şartlarının üzerinde satın alarak süt hayvancılığının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Her yıl ortalama 6000 ton ham sütü modern şartlarda ortaklarımızdan teslim alıp ham süt işleyen fabrikalara satışını yapmaktadır. Dolayısıyla Ilgın civarındaki ham süt alım piyasasının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.
Kooperatifimiz süt toplama faaliyetinin yanında 2010 yılında 1000 büyükbaş kapasiteli hayvancılık tesisini inşa etmiştir. Şubat 2011 ayında ABD’nden ithal edilen 300 büyükbaş damızlık Holstein cinsi gebe düve ile üretime başlamıştır. Ocak 2015 ayı itibariyle tesislerimizde 750 adet hayvan bulunmaktadır. Günlük altı ton süt üretimi yapılmaktadır. Böylelikle ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu sorunu çözmek, tesis ve işletmecilik açısından örnek olmak amacıyla çiftçilerin hayvancılık bilgi ve görgülerine katkıda bulunmaya başlamıştır.
Kooperatifimiz iştiraki olan ILPAN A.Ş. her yıl Ilgın Şeker Fabrikasından temin ettiği şeker pancarı posasını modern şartlarda paketleyip besicilik yapan ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Paketlenmiş yaş pancar posasının yanında ortaklarımızın silajlık mısırlarını da paketleme makinesi ile paketleyip bölge hayvancılığının gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca şirketimiz Ilgın Belediyesince Hamam Dağından tahsis edilen arsa üzerine Konya Şeker A.Ş. ile ortak termal otel yapım projesi devam etmektedir.