HÜSEYİNBEY
HÜSEYİNBEY EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ
Tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş, kırmızı sert dane renkli, kılçıksız, başakları orta-iri  ve  beyaz renkte,  orta olgunlaşma grubunda olan, orta boylu,  çok sağlam saplı,  uygun şartlarda çok sayıda kardeşlenen ÇOK YÜKSEK VERİMLİ,  yüzde yüz YERLİ ve MİLLİ bir ekmeklik buğday  çeşididir.  Çeşidin geliştirilmesi sürecinde elde edilen veriler ve gözlemlere dayanan özellikleri ve değerleri aşağıda kısaca verilmiştir.

Kışa ve soğuğa dayanımı  yüksektir.  Özellikle  çok soğuk geçen kışlardan etkilenmemektedir.  Erken ve geç ilkbahar donlarından ve soğuklarından etkilenmemektedir. Soğuk  ve serin havayı seven bir çeşittir. Bu  özellikleri nedeniyle, güneyin  kışları  ılık geçen ve yüksek sıcaklıları  erken gelen yerleri hariç,  ülkemizin buğday tarımı yapılan birçok yerinde, taban ve sulanan alanlarının tamamında yetişir. 

Orta boylu ve çok sağlam saplı  olması  nedeniyle yatmaz.  Kardeşlenmesinin  uygun şartlarda 13’e  kadar çıkmaktadır.  Ortalama kardeş  sayısı  7’dir.  Şartlar iyileştikçe  başak iriliği  artmaktadır. Başaktaki dane  sayısı  100’e kadar çıkmıştır. Başaktaki ortalama dane sayısı 50-60 civarındadır. 

Bin  dane  ve hektolitre ağırlıkları  ortadan  yükseğe,  protein,  gluten  ve  sedimantasyonu yüksekten çok yükseğe, enerjisi ortadan yükseğe değişen iyi kaliteli bir çeşittir. 

Özellikle yüksek yağış  ya da sulamanın olduğu  şartlarda azot kullanım etkinliği  çok yükselmektedir.   Azot etkinliğinin artmasına bağlı  olarak verim artarken kalite değerleri de  yükselmektedir.    Sulamanın mümkün olduğu durumlarda başaklanma başlangıcı ve dane  doldurma  başlangıcında yapılacak sulamalar verim ve kalite üzerine çok olumlu etki yapmaktadır. 

HÜSEYİNBEY çeşidimizin verimi 600 kg/da ile 1050 kg/da arasında değişmiştir. Sulanan ve yağışın yüksek olduğu şartlarda verim çok yükselmektedir. Artan su kullanımına bağlı olarak özellikle yazlık gübrelemenin amonyum nitratla  ve başaklanma başlangıcında yapılması  ve  genellikle  kullanılan miktardan  bir miktar  (en  çok  5 kg/da)  fazla verilmesi ile verim ve kalite yükselmektedir.  

Ekimde tavsiye edilen tohumluk miktarı 20-22 kg/da dır.